Για την «περαίωση»

Τ
ο κείμενο που ακολουθεί έτυχε να το διαβάσω από email που δέχτηκε φίλος/η μου από κάποιον βουλευτή. Εγώ το δημοσιεύω χωρίς να αποκαλύψω το όνομα του (του βουλευτή) που πιθανότατα ο ίδιος να το ήθελε για λόγους προβολής του ιδίου και του χώρου του, μπορεί να το έχει δώσει και ο ίδιος στην δημοσιότητα ήδη. Αυτό που μετράει για μένα είναι οι ιδέες και λιγότερο από πού προέρχονται και τέλος πάντων αν κάποιος θέλει να το μάθει μπορώ να του το αποκαλύψω με προσωπικό email γιατί δεν θέλω να χαρακτηριστώ πολιτικά από τον χώρο που πρεσβεύει ο συγκεκριμένος βουλευτής που σε καμιά περίπτωση δεν με εκπροσωπεί. Το κειμενάκι του όμως το βρήκα πολύ καλό.
Next previous home