Δυνατή (Playlist)

Ακούγονται τα κομμάτια:

  1. Lust For Life - Iggy Pop
  2. Where Is My Mind - The Pixies
  3. By the Way - Red Hot Chili Peppers
  4. God Save The Queen - Sex Pistols
  5. Killing In The Name - Rage Against The Machine
  6. Dogs Of War - The Exploited
  7. Nazi Punks Fuck Off - Dead Kennedys
  8. Too Drunk To Fuck - Dead Kennedys
  9.  Anarchy In //the U.K. - Sex Pistols
10. Wart Hog - The Ramones
11. Mr. Pharmacist - The Fall
12. Bad As Me - Tom Waits
13. Moonchild - Rory Gallagher
14. All Along The Watchtower - Jimi Hendrix
15. Peasches - The Stranglers
16. I Danced - Violent Femmes
17. Couldn't Get Ahead - The Fall

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Next previous home